Platná nařízení SVS a možnosti lovu divokých prasat v ČR

2. 5. 2019 – Krátký souhrn aktuálních informací k podmínkám lovu divokých prasat na území ČR.

Na celém území ČR je stále nařízen intenzivní lov divokých prasat bez rozdílu věku a pohlaví. (Není tedy potřeba žádat o dodatečné povolení lovu dospělé černé zvěře v honitbách, ve kterých nejsou stavy černé zvěře normované)

Divoká prasata ve všech honitbách ČR je aktuálně možné lovit:

– na čekané i v bližší vzdálenosti než 200 m od hranice sousední honitby. U hranice se sousední honitbou je možné i umístit myslivecká zařízení, lovecká zařízení (posedy, kazatelny) a vnadiště.

– na vnadišti a na vnadištích se může nacházet max. 20 kg krmiva. Povolený počet vnadišť v honitbě = 1 vnadiště na každých 50 ha celkové výměry honitby.

– pomocí světelných zdrojů a jiného zařízení pro osvětlení teče. Pomocí noktovizorů.

– při sklizni zemědělských plodin (např. při sečení řepky a kukuřice).

– na společných lovech lovit dospělou černou zvěř (kňour, bachyně) jednotnou střelou do brokové zbraně.

– v odchytových zařízeních střílet černou zvěř krátkou zbraní nebo dlouhou zbraní s energií vyšší jak 300 J.

Vyplácení zástřelného a nálezného za divoká prasata:

– za každé ulovené divoké prase nad celkový průměr ulovených prasat za poslední 3 roky v dané honitbě, lze žádat „zástřelné“ ve výši Kč 2000,- (Nyní již nikoli zástřelné, ale „finanční příspěvek na snižování stavů prasete divokého„). Pozor, toto „zástřelné“ nově nenáleží lovci, ale uživateli honitby, který si požádá o vyplacení při splnění podmínek, a to z „Příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti“! Bližší informace zde ..

– na celém území ČR se také vyplácí nálezci nálezné ve výši Kč 2 000,- za uhynulé divoké prase a za divoké prase sražené dopravním prostředkem. Nález nutno ohlásit příslušné SVS, která zajistí odvoz kadavéru a odběr vzorků na AMP.

Jaké odevzdávat vzorky k vyšetření uloveného kusu černé zvěře:

– aktuálně se u ulovených divokých prasat v ČR provádí pouze vyšetření na přítomnost svalovce (trichinella species). Proto je povinnost odevzdat pouze vzorek svaloviny velikosti vlašského z obou bráničních pilířů nebo žeberní části bránice. Pokud to není možné, vzorek svaloviny se odebere z předního běhu a jazyka. Součástí vzorku musí být konec pírka (ocásku). Pírko musí být v nepropustném obalu odděleně od vzorku svaloviny.

Zpracováno dne 2. 5. 2019

Sdílejte tento článek