Pachový odpuzovač zvěře - pelety - 0,75 kg

Odpuzovač zvěře

Pachový ohradník ve formě pelet pro odpuzování a vyhánění volně žijící zvěře.

385 Kč

Pachový odpuzovač volně žijící zvěře

Výrobek slouží k systematickému uvolňování pachu a vyhánění, zneklidňování a zamezení přístupu volně žijící zvěře do zvoleného prostoru. Dřevěné pelety s pachovým odpuzovačem se vlivem vzdušné vlhkosti a atmosférických srážek rozpadají a uvolňují pach do okolí. Doba účinnosti je 5 až 15 dní po aplikaci a je závislá na vlhkosti prostředí.

Návod k použití:

Na jedno místo nasypte množství pelet s pachovým odpuzovačem o hmotnosti cca 50 g. Toto množství odpovídá objemu jedné hrsti dospělého člověka. Přípravek aplikujte do košíku (perforované nádoby) pro možnost plynulého odvětrávání a uvolňování pachu. Košíček umístěné alespoň 100 cm nad terén pro efektivnější šíření pachu.

Při použití pro ochranu mláďat srnce obecného (srnčat) při senoseči:

Pro včasné odvedení srnčat dospělou samicí z travnatého porostu aplikujte spolu s instalovaným plašičem zvěře minimálně 2 až 3 dny před termínem seče.

Skladujte v uzavřených obalech při teplotě 5 až 20 °C, v dobře větrané místnosti odděleně od potravin a krmiv. Prázdné obaly a jiné materiály odhazujte do nádob na směsný komunální odpad.

Složení: Bentonit (přírodní jíl), propylenglykol (E1520), aromatické látky - aromatické složky, dřevité piliny lisované.