Zřizování krmeliště a vnadiště pro divoká prasata v jarním období 

13.04.2022

Dubnové počasí láká k pochůzkám po honitbě a často se setkáme s pobytovými znaky černé zvěře v místech, kde není stálá. Většinou se jedná o polní a smíšené honitby.

Divoká prasata v tomto období stále častěji opouští lesní honitby a převážně lončáci a samostatní dospělí kňouři se vydávají na dlouhé výpravy za potravou. Hledají nová dočasná stávaniště a osetá pole, na kterých ve směru setí popochází po jednotlivých řádcích a "sklízí" osivo pšenice, slunečnice nebo kukuřice.

Toto období je ideální pro zakládání krmeliště a vnadiště pro černou zvěř, které budeme využívat v průběhu celé lovecké sezóny.

V dubnu, kdy ještě není na polích krytina, která by divokým prasatům poskytovala útočiště, je nejlépe krmit v místech s častým přechodem černé zvěře. Převážně se jedná o zarostlé meze vedoucí od lesních zimních stávanišť, blízkých remízků, do kterých černá zvěř přetahuje již ve večerních hodinách nebo u terénních vln poskytujících černé zvěři pocit alespoň minimální pocit bezpečí.

Divoká prasata v tomto jarním období ráda obvykle i vyhledávají na polích nově vyvezený hnůj, kde se kaliští nebo nachází živočišnou potravu, která je pro ně nyní velmi důležitá.

Na takovýchto místech se založeným vnadištěm je dobré instalovat fotopast nebo je denně kontrolovat. Už po druhé návštěvě místa stejnou tlupou černé zvěře je velká pravděpodobnost, že se v následující noci opět vrátí. A v tento okamžik už je dobré být na místě a připravený k lovu.

Koncem dubna a v květnu se situace v takovýchto honitbách rychle mění a převážně řepka dorůstá do výšky a hustoty, která už černé zvěři poskytuje dostatečný kryt. Tato pak nemá potřebu se vracet do lesních stávanišť.

Takováto místa s první narostlou polní krytinou jsou ideální pro zřízení vnadícího místa a předkládání vhodného krmení. Doplnění vnadiště o atraktivní aroma může být příčinou rychlého nalezení předkládaného krmení. Zejména pak po jarní vydatnější přeháňce je dobré být na posedu už před západem slunce, jelikož divoká prasata opouští mokrý kryt velmi brzy a stává se, že je příchodem k posedu zradíte přímo na místě krmení nebo v čase, kdy již k místu vnadění přicházejí v porostu řepky, ještě nejdou vidět a jen jistí.

Důležitým faktorem úspěchu je pravidelnost a včasné doplnění vnadiště na černou zvěř. Stejně důležitý je i opatrný přístup k možnému zavětření místa vnadění lidským pachem, které může vést až k ignorování vnadícího místa. Dokonce může v krajním případě dojít i k odrazujícímu efektu způsobený samotným druhem předkládané potravy, která byla na vnadišti s lidským nebo jiným pachem a jejich kombinace způsobila zrazení zvěře.

Produkty

Kategorie