VNADICÍ SMĚSI NA ČERNOU ZVĚŘ

Vnadicí směsi firmy DO HONITBY s.r.o. určené pro vnadění divokých prasat jsou nejefektivnější vnadidla na trhu. Tyto vnadidla je možné použít v lesních i polních honitbách. Speciální aroma vnadicích směsí zajišťuje rychlé nalezení nově založeného místa vnadění a díky ataktivní chuti i opětovné navštívení vnadiště. Použití směsi tak podstatně zvyšuje pravděpodobnost lovu divokých prasat.

Vnadidlo ve směsi uvolňuje aroma a láká divoká prasata po dobu až 14 dnů od poslední aplikace. Doba uvolňování vnadila ze směsi je závislá na povětrnostních podmínkách.

Atraktivita vnadicích směsí na černou zvěř je založená na principu kombinace preferenčních potravních složek, aromatických surovin a vnadidel, specifického aroma a procesu fermentace. Složení a aroma jednotlivých druhů směsí koresponduje s aktuálními potřebami černé zvěře v dané části roku a působí tak na čichové smysly s maximální intenzitou.

Černá zvěř na vnadicí směsi reaguje velmi rychle na vzdálenosti i několika stovek metrů. Skvělé vnadicí účinky směsi vykazují nejen v lesních, ale i v polních honitbách s přechodným výskytem černé zvěře.

Při aplikaci vnadicích směsí při převládajícím směru větru do porostu, který je využíván jako stávaniště divokých prasat, bývá místo vnadění navštěvováno již v den aplikace, nejpozději však do 48 hodin. Opětovná návštěva vnadiště divokými prasaty, která již nalezla místo vnadění, bývá zpravidla následující den v časných večerních hodinách.

Při lovu divokých prasat na vnadišti důsledně dbejte na směr větru, jelikož dospělá černá zvěř zrazená pachem lovce se většinou na vnadiště nevrátí.