Aplikace vnadicích směsí

Vnadicí směs rozsypte na vnadiště, krmeliště, popř. jiné místo vnadění v tenké a nesouvislé vrstvě. Nikdy nesypte na hromadu!

Při zakládání nového místa vnadění doporučujeme aplikovat větší množství směsi.

Vnadicí směsi na aplikujte v ranních nebo dopoledních hodinách, aby vnadiště či krmeliště bylo v čase příchodu zvěře bez přítomnosti lidského pachu. Divoká prasata i jiná zvěř jsou schopna lidský pach identifikovat i po 6 až 8 hodinách, což značně omezuje atraktivitu místa vnadění a může způsobit zrazení přicházející zvěře.

Vhodné místo pro aplikaci vnadicí směsi vyberte vždy v těsné blízkosti, popř. uprostřed krytiny. V lesních honitbách je vhodné, aby převládající šel vítr z místa vnadění do směru častého přechodu zvěře. Pozor také na vhodné umístění loveckého zařízení. Vždy je nutné důsledně sledovat směr větru, aby lovec nebyl přicházející zvěří navětřen.

V polních a smíšených honitbách jsou pro aplikaci vhodná například zamokřená místa, kde nevzešla daná kultura zemědělské plodiny. Zvolené místo pro vnadění vždy konzultujte s uživatelem a vlastníkem pozemku.

Skladování vnadicích směsí

Skladujte v suchu a chladu.
Originální balení vnadicí směsi nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
Po otevření balení vnadicí směs ihned spotřebujte.