25. 10. 2018 – Vláda schválila zástřelné Kč 2000,- za divoké prase pro celou ČR

Vláda ČR schválila příspěvek 2000,- za ulovený kus prasete divokého v ČR. Tento příspěvek (zástřelné) bude vyplácen uživateli honitby.  Viz. níže.

 

Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti.

(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bezprostředně předcházející hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud
u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu prasat divokých za některý z  3 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota 3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená
po výpočtu na celé číslo dolů.

(3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem.

Toto nařízenínabývá účinnosti dne 1. listopadu 2018

Sdílejte tento článek