VNADICÍ SMĚSI NA ČERNOU ZVĚŘ

Vnadicí směsi jsou určeny pro vnadění divokých prasat v lesních i polních honitbách. Svým jedinečným aroma zajišťují rychlé nalezení nově založeného místa vnadění a také opětovné navštívení tohoto vnadiště díky atraktivnímu chuťovému efektu. Po prvním příchodu zvěře zůstávají na vnadišti balastní látky obsažené ve vnadicí směsi, které i nadále uvolňují absorbované aroma.

Atraktivita vnadicích směsí na černou zvěř je založená na principu kombinace preferenčních potravních složek, aromatických surovin, specifického aroma a procesu fermentace. Složení a aroma jednotlivých druhů směsí koresponduje s aktuálními potřebami zvěře v dané části roku a působí tak na čichové smysly černé zvěře s maximální intenzitou.

Černá zvěř na vnadicí směsi reaguje velmi rychle na vzdálenosti i několika stovek metrů. Skvělé vnadicí účinky směsi vykazují nejen v lesních, ale i v polních honitbách s přechodným výskytem černé zvěře. Při aplikaci vnadicích směsí při převládajícím směru větru do porostu, který je využíván jako stávaniště divokých prasat, bývá místo vnadění navštěvováno již v den aplikace, nejpozději však do 48 hodin. Opětovná návštěva vnadiště divokými prasaty, která již nalezla místo vnadění, bývá zpravidla následující den v časných večerních hodinách.