Černá zvěř – její životní potřeby v současnosti

Jak mohou působit faktory utvářené vnějším prostředím na životní projevy černé zvěře. Jaké sociální skupiny černá zvěř utváří? A jaký vliv má dlouhotrvající pronásledování černé zvěře na denní a noční aktivitu? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v článku Ing. Zdeňka VALY a Doc. Ing. Františka ZABLOUDILA, CSc.

Sdílejte tento článek