Vnadiace zmesi

Špeciálne vnadiace zmesi sú určené pre vnadenie zveri v lesných, zmiešaných a poľných poľovných revíroch. Tieto produkty sú účinným nástrojom pre zriadenie nových Vnadiace miest, prispievajú k zvýšeniu atraktivity existujúcich vnadišť a výraznou mierou podporujú častejší výskyt zveri na mieste vnadenie. Prepracované aróma vnadiaca zmes pôsobí na čuchové zmysly s maximálnou intenzitou, pretože je uspôsobené aktuálnym potrebám jednotlivých druhov zveri. Aróma vnadiaca zmes je schopné prilákať daný druh zveri aj na dlhšie vzdialenosti a umožniť tak efektívnejšie pozorovanie, obeznání a prípadný lov alebo odchyt zveri.

Použitie našich vnadiaca zmes zabezpečuje svojim príťažlivým chuťovým efektom opakovanú návštevu zveri na vytvorenom vnadišti, pretože aróma vnadiaca zmes zavetrení zverou vyvoláva podnetnú reakciu spojenú s atraktívnou chuťou už skôr konzumovanej vnadiaca zmes.

Vnadiace zmesi pre zver je možné použiť pre zriadenie vnadiště určenému na pozorovanie a lovu zveri, pre zakladanie krmelišť, pri uzatváraní zveri do prezimovacej obůrek a prípadne pri odvádzaní zveri od atraktívnych poľných a lesných kultúr na kŕmne zariadeniam z dôvodu minimalizácie škôd. Vnadiace zmesi je možné tiež aplikovať v častiach poľovného revíru pred plánovaným spoločným lovom, napr. Na čiernu zver.

Naše produkty úspešne testujeme v poľných, zmiešaných i lesných poľovných revíroch Českej republiky a tak sú naše výrobky jedným z najefektívnejších prostriedkov určených pre vnadenie zveri v podmienkach strednej Európy.