Vnadicí směsi – ČERNÁ ZVĚŘ

Atraktivita vnadicích směsí na černou zvěř je založená na principu kombinace preferenčních potravních složek, specifického aroma a procesu fermentace. Vnadicí směsi obsahují také balastní látky, které vytvořené aroma absorbují a po aplikaci jej postupně uvolňují. Složení a aroma jednotlivých druhů směsí koresponduje s aktuálními potřebami zvěře v dané části roku a působí tak na čichové smysly černé zvěře s maximální intenzitou.

Vnadicí směsi zajišťují rychlé nalezení nově založeného místa vnadění a také následné opětovné navštívení tohoto vnadiště. Po prvním příchodu zvěře zůstávají na vnadišti balastní látky obsažené ve vnadicí směsi, které i nadále uvolňují absorbované aroma. Takovéto vnadiště je možné doplnit již menším množstvím směsi, případně i v kombinaci s dostupným krmivem, aby černá zvěř na místě vnadění nalezla opět vhodnou potravu.

Černá zvěř na vnadicí směsi reaguje velmi rychle na vzdálenosti i několika stovek metrů. Skvělé vnadicí účinky směsi vykazují nejen v lesních, ale i v polních honitbách s přechodným výskytem černé zvěře. Při aplikaci vnadicích směsí při převládajícím směru větru do porostu, který je využíván jako stávaniště divokých prasat, bývá místo vnadění navštěvováno již v den aplikace, nejpozději však do 48 hodin. Opětovná návštěva vnadiště divokými prasaty, která již nalezla místo vnadění, bývá zpravidla následující den v časných večerních hodinách.

Základním předpokladem úspěšného vnadění černé zvěře je upustit od zaběhnutého systému navážení velkých „hromad“ krmení a pravidelným předkládáním menšího množství kvalitních a atraktivních vnadicích surovin zajistit každodenní návštěvy černé zvěře na několika místech v průběhu jednoho časového úseku. Díky tomuto je pak možné lovit během několika dní i více kusů černé zvěře z jedné tlupy. Pokud ulovíte na místě vnadění jedince z tlupy divokých prasat, může daná tlupa opět navštívit toto místo až po uplynutí několika týdnů.