Vnadicí směsi

Speciální vnadicí směsi jsou určené pro vnadění zvěře v lesních, smíšených a polních honitbách. Tyto produkty jsou účinným nástrojem pro zřízení nových vnadicích míst, přispívají ke zvýšení atraktivity stávajících vnadišť a výraznou měrou podporují častější výskyt zvěře na místě vnadění. Propracované aroma vnadicích směsí působí na čichové smysly s maximální intenzitou, jelikož je uzpůsobené aktuálním potřebám jednotlivých druhů zvěře. Aroma vnadicích směsí je schopné přilákat daný druh zvěře i na delší vzdálenosti a umožnit tak efektivnější pozorování, obeznání a případný lov nebo odchyt zvěře.

Použití našich vnadicích směsí zajišťuje svým přitažlivým chuťovým efektem opakovanou návštěvu zvěře na vytvořeném vnadišti, jelikož aroma vnadicí směsi navětřené zvěří vyvolává podnětnou reakci spojenou s atraktivní chutí již dříve konzumované vnadicí směsi.

Vnadicí směsi pro zvěř je možné použít pro zřízení vnadiště určenému k pozorování a lovu zvěře, pro zakládání krmelišť, při uzavírání zvěře do přezimovacích obůrek a případně při odvádění zvěře od atraktivních polních a lesních kultur ke krmným zařízením z důvodu minimalizace škod. Vnadicí směsi je možné také aplikovat v částech honitby před plánovaným společným lovem, např. na černou zvěř.

Naše produkty úspěšně testujeme v polních, smíšených i lesních honitbách České republiky a tak jsou naše výrobky jedním z nejefektivnějších prostředků určených pro vnadění zvěře v podmínkách střední Evropy.